VIZIONI

Të jemi Partner i Besueshëm, duke Udhëhequr anëtarët tanë dhe klientët e tyre, përmes një terreni gjithnjë e më Dinamik të pasurive të paluajtshme.

 

MISIONI

Të Fuqizojmë NDËRMJETËSIT ndërsa ata Ruajnë, Mbrojnë dhe Zhvillojnë me profesionalizëm të drejtën e pronësisë së paluajtshme për të gjithë.

Anëtarët

FUQIZIMI I KOMUNITETIT DHE RRJETIT TË NDËRMJETËSVE NËPËRMJET KËRKIM – ZHVILLIMIT:

 

NAREA, jo vetëm që bën të mundur një mjedis ku çdo anëtar mund të zhvilloj rrjetin e vet dhe mundësitë e biznesit, por për më tepër nëpërmjet Kërkimeve të Tregut, Konferencave, Simpoziumeve dhe Tavolinave të Rumbullakta, synon fuqizimin e çdo Brokeri në NDËRMJETËSIM.

Analiza & Statistika

FUQIZIMI I KOMUNITETIT DHE RRJETIT TË NDËRMJETËSVE NËPËRMJET KËRKIM – ZHVILLIMIT:

 

NAREA, jo vetëm që bën të mundur një mjedis ku çdo anëtar mund të zhvilloj rrjetin e vet dhe mundësitë e biznesit, por për më tepër nëpërmjet Kërkimeve të Tregut, Konferencave, Simpoziumeve dhe Tavolinave të Rumbullakta, synon fuqizimin e çdo Brokeri në NDËRMJETËSIM.

MEDIA

RESEARCH & STATISTICS

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Feed

Discover how you can boost your success in real estate. Join us at the Global Real eXtate Fair 2024 and open doors to new opportunities - register now and secure your place at the event of the year! Contact us to exhibit here: 📩 info@globalrealextatefair.al NAREA - National Albanian Real Estate Association KLIK EKSPO GROUP & Tirana International Fair #realestate #properties #fair #investment

5
1

NAREA - National Albanian Real Estate Association bashkë me disa nga Anëtarët tanë, ishte e pranishme në #PanairinePunës që u zhvillua pranë Fakultetit Ekonomik të Tiranës ku patëm kënaqësinë të takonim shumë studentë që shprehën interesin mbi Real Estate si një profesion publik i rëndësishëm. Stafi i #NAREA informoi dhe u dha përgjigje pyetjeve që studentët kishin mbi vlerat, misionin dhe rolin e #NAREA në sektorin e Real Estate si mundësi e të ardhmes së tyre. #NAREA #YourEdgeInRealEstate

3

Get your admission ticket to the Global Real eXtate Fair 2024 on June 12–14 and join us to explore new opportunities, expand your network and grow in the real estate world. Your ticket to growth awaits! Contact us to exhibit here: 📩 info@globalrealextatefair.al NAREA - National Albanian Real Estate Association KLIK EKSPO GROUP & Tirana International Fair #realestate #properties #fair #investment

1

Discover transformative insights, connect with a vibrant community, and explore endless opportunities. It’s not just a conference; it’s a transformation. It’s not just a gathering; it’s a community. It’s not just an event; it’s an experience. Don’t miss out on this momentous occasion – it’s not just a fair; it’s an opportunity. Save your place at the Global Real eXtate Fair on June 12–14. Contact us to exhibit here: 📩 info@globalrealextatefair.al NAREA - National Albanian Real Estate Association KLIK EKSPO GROUP & Tirana International Fair #realestate #properties #fair #investment

1
1

Are you The Dreamer, The Planner, The Explorer, The Socializer, or The Innovator? Find out and gain fresh perspectives on your investing approach. Secure your place at the Global Real eXtate Fair on June 12–14. Contact us to exhibit here: 📩 info@globalrealextatefair.al NAREA - National Albanian Real Estate Association KLIK EKSPO GROUP & Tirana International Fair #realestate #properties #fair #investment

5
1

Discover exclusive opportunities, connect with industry leaders, and gain insights to realize your real estate dreams. Save your place today and be part of the future of real estate. The Global Real eXtate Fair 2024 awaits you. Contact us to exhibit here: 📩 info@globalrealextatefair.al NAREA - National Albanian Real Estate Association KLIK EKSPO GROUP & Tirana International Fair #realestate #properties #fair #investment

1
1

 

Proud member of

2024 All right reserverd © National Albanian Real Estate Association

Design by Gremza

NAREA

NAREA

#YourEdgeInRealEstate

I will be back soon

NAREA
Hey there 👋
It’s your expert from NAREA.
How can I help you?
Start Chat with: