NAREA

National Albanian Real Estate Association

Kush jemi ne?

NAREA, është një Organizatë që synon Promovimin e Biznesit të Ndërmjetësimit të Pasurive të Paluajtshme, Zhvillimin & Strukturimin e Sektorit të Pasurive të Paluajtshme si dhe të jetë Udhëheqëse në Përfaqësimin e Interesave të Aktorëve në treg.

Vizioni

Të jemi Partner i Besueshëm, duke Udhëhequr anëtarët tanë dhe klientët e tyre, përmes një terreni gjithnjë e më Dinamik të pasurive të paluajtshme.

 

Misioni

Fuqizojmë NDËRMJETËSIT ndërsa ata  Ruajnë, Mbrojnë dhe Zhvillojnë me profesionalizëm të drejtën e pronësisë së paluajtshme për të gjithë.

Vlerat

Besimi – Të jemi një Aleat i Besueshëm në çdo përfaqësim të interesave të NDËRMJETËSVE dhe atyre që u shërbejnë.

Dinamika – Të jemi një Institucion Unik në pajisjen me dije të mirëfillta dhe gjithnjë të përditësuara.

Fuqizimi – Të jemi Udhërrëfyes duke siguruar mjete që ju duhen NDËRMJETËSVE para se t’i kërkojnë.

STATUTI

STATUTI I NDRYSHUAR
I SHOQATËS KOMBËTARE TË NDËRMJETËSVE TËPASURIVE TË PALUAJTSHME TË SHQIPËRISË

(NAREA)

KODI I ETIKES

 

PARIMET UDHEHEQËSË DHE STANDARDET E PRAKTIKAVE TË BIZNESIT TË NAREA.

 

(NAREA)

Qeverisja e NAREA dhe Llogaridhenia

2023 All right reserverd © National Albanian Real Estate Association

Design by Gremza