Diskutime për Projektligjin e Licensimit të Profesionistëve

NAREA është e përkushtuar të jetë palë ndihmuese si grup interesi në hartimin e projektligjit për Licensimin e Profesionistëve të Sektorit Imobiliar.
Në foto: Çaste nga diskutimet me përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë.
#realestate #realestatealbania #narea #nationalassociationofrealtors #nar #albania #properties #service

2023 All right reserverd © National Albanian Real Estate Association

Design by Gremza