Ilda Zaloshnja per monitor.al

Çmimet e pronave në Tiranë priten të rriten edhe gjatë viteve në vazhdim. Ilda Zaloshnja , Broker e pasurive të paluajtshme, @the_point_real_estate , thotë për “Monitor Brief Insight”, @revista_monitor, se investimi në prona ngelet sot më i leverdisshëm në raport me alternativat e tjera që ofron tregu shqiptar. Siipas Ilda Zaloshnja , me këtë tendencë të rritjes së çmimeve që është regjistruar në vitet e fundit fitimi nga rishitja e pronës në harkun e dsia viteve do të ishte shumë i kënaqshëm.
#NAREA #OpeningDoors #RealEstateAdvisory

https://www.monitor.al/pronat-jane-sot-nje-investim-i-mire/?fbclid=IwAR28OLrhX2HJoyR0i-rn0aEazbOAbm8pr4LVWlB9YC_WFzVpp-7u9HaU2sM

2023 All right reserverd © National Albanian Real Estate Association

Design by Gremza