Postim I dates 11 Nëntor 2021

Shoqata Kombëtare e Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme (NAREA – National Albanian Real Estate Association ) përshëndet qendrimin dhe vullnetin e treguar sot nga Ministri i Drejtësisë, Z.Ulsi Manja dhe Kabineti i tij, për të adresuar shqetësimin e Aktorëve të këtij sektori si dhe për të akomoduar sugjerimet përmirësuese të NAREA në lidhje me Projektligjin për Profesionin e Ndërmjetësit të Pasurive të Paluajtshme.

NAREA mbetet e përkushtuar që të vazhdojë dhe kontribuoj në një klimë ndërtuese, në mënyrë që ky Projektligj të miratohet brenda afateve të nevojshme.

#NAREA #ProjektligjiNdermjetesitPasurivePaluajtshme

2024 All right reserverd © National Albanian Real Estate Association

Design by Gremza

NAREA

NAREA

#YourEdgeInRealEstate

I will be back soon

NAREA
Hey there 👋
It’s your expert from NAREA.
How can I help you?
Start Chat with: