Postim I datës 29 Janar 2022

“Nëpërmjet këtij Ligji, Profesioni i Ndërmjetësit të Pasurive të Paluajtshme konsolidohet akoma më tepër si një “Profesion Publik i Rëndësishëm”, duke garantuar kështu rritjen e pjesës së tregut në transaksionet me pasuritë e paluajtshme, zhvillimin profesional të vazhdueshëm, standardet më të larta të etikës, si dhe mbrojtjen reciproke në marrëdhëniet e biznesit dhe me institucionet shtetërore.”

#NAREA

#YourEdgeInRealEstate

#LigjiNdërmjetësitPasuriPaluajtshme

 

Linku I postimit: https://www.monitor.al/kuvendi-miraton-ligjin-per-profesionin-e-ndermjetesit-te-pasurive-te-paluajtshme-narea-garantohet-rritja-e-transaksioneve/?fbclid=IwAR3xIMaCIOo2EXx8X–v9gC0_7eK-G-X0GE0rtBVx4C6BX3MPfhsTbdaBCM

2024 All right reserverd © National Albanian Real Estate Association

Design by Gremza

NAREA

NAREA

#YourEdgeInRealEstate

I will be back soon

NAREA
Hey there 👋
It’s your expert from NAREA.
How can I help you?
Start Chat with: