Postim I datës 31 Janar 2022

Nëpërmjet këtij Ligji dhe angazhimit të #NAREA, Profesioni i Ndërmjetësit të Pasurive të Paluajtshme:

  1. Konsolidohet si një Profesion Publik i Rëndësishëm.
  2. I garantohet rritja e pjesës në tregun e Transaksioneve me Pasuritë e Paluajtshme.
  3. I sigurohet standardi më i lartë i Etikës në Biznes.
  4. Fuqizohet nëpërmjet një Përfaqësimi Profesional në marrëdhëniet me institucionet shtetërore.
  5. Të gjithë përdoruesit e këtij shërbimi, përfitojnë një shërbim me cilësi më të lartë dhe më të sigurt.

#NAREA

#YourEdgeInRealEstate

#NdërmjetësitPasuriPaluajtshme

 

 

 

2023 All right reserverd © National Albanian Real Estate Association

Design by Gremza