Drafti për profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme, NAREA: Ministria e Drejtësisë të zgjasë afatin e konsultimit, s’mund të mbyllet në një ditë

Shoqata Kombëtare e Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme të Shqipërisë (National Albanian Real Estate Association) ngre shqetësimin për klimën, frymën dhe nxitimin në të cilën po tentohet të zhvillohet procesi konsultativ në lidhje me Projektligjin “Për profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme.”

Si NAREA shprehim jo vetëm shqetësimin tonë por dhe kërkesën ndaj Ministrisë së Drejtësisë, si institucion ligj hartues, që të marrë në konsideratë krijimin e hapësirës kohore të nevojshme, duke mos nxituar të përmbyll Konsultimin dhe vetë Projektligjin në fjalë, për të ndërtuar bashkërisht një Ligj të qëndrueshëm në kohë dhe që i shërben të gjithë aktorëve në këtë proces.

#NAREA #ProjektligjiNdermjetesitPasurivePaluajtshme

 

Linku I postimit: https://www.balkanweb.com/drafti-per-profesionin-e-ndermjetesit-te-pasurive-te-paluajtshme-narea-ministria-e-drejtesise-te-zgjase-afatin-e-konsultimit-smund-te-mbyllet-ne-nje-dite/?fbclid=IwAR2lsA2Us7bRKFcqIWmLi7lcYKcJe8Js4P1IfmguBbdqj4Imz6oZHgGFMMA

2024 All right reserverd © National Albanian Real Estate Association

Design by Gremza

NAREA

NAREA

#YourEdgeInRealEstate

I will be back soon

NAREA
Hey there 👋
It’s your expert from NAREA.
How can I help you?
Start Chat with: