Postim I dates 22 Nëntor 2021

Sipas Shoqatës Kombëtare të Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme të Shqipërisë (NAREA – National Albanian Real Estate Association), në krahasim me vitin 2020, çmimet për apartamente të reja janë rritur me rreth 3-4% mesatarisht. Rritja është reflektuar ndryshe në zona dhe tipologji të ndërtimeve, duke filluar nga 6-7% në zonat më të kërkuara dhe duke zbritur në 2-3% në zonat më pak të kërkuara. Çmimi mesatar i shitjeve është llogaritur bazuar në data bazën e Shoqatës, prej rreth 25,000 pronash. Çmimi mesatar i ponderuar në Tiranë (3 vitet e fundit) rezulton sipas NAREA-s në nivelin 900-920 euro për metër katror.

#NAREA #OpeningDoors #MarketKnowHow

Linku I postimit: https://www.monitor.al/nuk-ndalet-rritja-e-cmimeve-te-apartamenteve-ne-tirane-2/?fbclid=IwAR3ROCaX8H0IrtFDL0p3LRpjjGpdYAHVkyDSJALJ2bSi6d1RLGEXmHva7vo

2024 All right reserverd © National Albanian Real Estate Association

Design by Gremza

NAREA

NAREA

#YourEdgeInRealEstate

I will be back soon

NAREA
Hey there 👋
It’s your expert from NAREA.
How can I help you?
Start Chat with: