Postim I dates 9 Nëntor 2021

Të ftuar në FaxNews, për të komentuar zhvillimet e fundit në lidhje me Projektligjin për Profesionin e Ndërmjetësit të Pasurive të Paluajtshme dhe ndikimin mbi aktorët që përfaqëson Shoqata Kombëtare e Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme të Shqipërisë (National Albanian Real Estate Association ), u komunikua se ka një përqendrim të autoritetit në dorën e Ministrit dhe Ministrisë së Drejtësisë, duke tentuar për ta zhveshur nga pavarësia dhe vetë-rregullimi këtë sektor, i cili ka 25-30 vite që funksionon.

Ka procese disiplinore që çojnë në pezullimin e licencës, bazuar mbi dyshime, por pa u provuar 100% në prova sipas kuadrit ligjor.

Ka momente kur Gjykatat vendosin në favor të NDËRMJETËSVE dhe kjo nuk e ndalon Ministrinë për të vazhduar procesin disiplinor.

Ka vendimmarrje për sektorin, Programe Trajnimi të paktën 180 Orë, Kodi Etikës si Kushtetuta e Profesionit të NDËRMJETËSIT, përbërja e Komisionit Disiplinor, të gjitha të përqendruara në Institucionet Qeveritare, cilat i nxjerrin jashtë loje aktorët e sektorin dhe NAREA-n, që kanë vite që operojnë në treg dhe që sjellin një ekspertizë të vyer.

2024 All right reserverd © National Albanian Real Estate Association

Design by Gremza

NAREA

NAREA

#YourEdgeInRealEstate

I will be back soon

NAREA
Hey there 👋
It’s your expert from NAREA.
How can I help you?
Start Chat with: